Verset 105 Sourate 3

Publié le par Aslan Bey

Selam Aleyküm , 

On peut parfois lire des choses fausses comme l'application par certaine secte des versets concernant les mécréants au Musulman afin de tromper 
autrui.
A ce propos nous pouvons parfois lire des versets comme celui-ci : 

105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment.


Al-i İmran suresi 105. ayet mezhepler hakkında mıdır? "Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın..."

Ali İmran Suresi (105):
«Ey Müslümanlar! Sakın ayrılıp kendilerine açıklamalar geldik­ten sonra ihtilâfa girenler gibi olmayınız.»
Bunlardan maksat, Yahudi ve Hristiyanlardır. Onlar Allah'ın birliği ve âhiretin halleri hakkın­da ihtilâfa düştüler. 
En belirgin görüşe göre, buradaki ihtilâf, esaslardaki ihtilâftır; teferruatlardaki ihtilâf değildir. Çünkü Allah'ın Rasûlü (asm) şöyle buyurmaktadır:
«Ümmetimin ihtilâfı rahmettir.»
Ve yine buyurmuştur:
«Kim ki, içtihat ederse (var kuvveti ile ilmî delillere baş vurursa) ve hakka isabet ederse, onun iki eciri vardır. Kim ki, bütün ilmî delillere baş vurmasına rağmen yanılırsa, ona bir tek ecir vardır.»

Hadisde bahsi geçen içtihat, ilmin yüksek seviyesine gelmiş bir zatın bütün ilmî gücü ile çalışıp delillerden hüküm çıkarmak demek­tir. Bu seviyede bulunan bir âlim, bu tarzda çalıştıktan sonra yanılırsa, çalışmasının bir eciri vardır. Yanılmasından ötürü de muaheze edile­mez. Çünkü art niyeti yoktur. (Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yayınları: 3/7-9.)
Question : 

Le verset 105 de la Sourate Al Imran concerne t-il les écoles de Jurisprudence (Mezheb) 
105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment.

Réponse : 


105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment.

Ce verset concerne les Chrétiens ainsi que les Juifs , eux qui ont divergé sur l'unicité d'Allah , ainsi que sur la croyance comme l'après mort.

Donc ces divergences là ne sont pas des divergences sur des "détail" (Le mot en Turc est  teferruat , ce n'est pas détail au sens inutile) puisque le Messager d'Allah :sws: à dit : 

"Les divergences de la communauté sont une miséricorde"

Et il :sws: a aussi dit : 

«Quelqu'un qui fait  (ijtihad) puis a atteint la vérité, il a deux récompenses, et s’il a fait tout son possible et s’est trompé, il a une récompense »

L'Ijtihad parlé dans le Hadis est celui du savant qui s'efforce de rechercher la vérité avec toute les preuves.
Si un 'Alim se "trompe" malgré son effort alors il aura une récompense et ne sera pas jugé (dans le sens rejeté) pour cela.

Commenter cet article